Temel Bilimler Dersleri ile ilgili Duyuru

TBB (Temel Bilimler Bölümü) 'de ders veren öğretim elemanları ders saatinde hibrit olarak ders anlatacaklardır. Ilgili derslerin hem MS Teams uygulaması ile uzaktan (online), hem de sınıfta yüz yüze ders ile anlatılması planlanmıştır. Temel Bilimler dersleri (Fizik ve Matematik) için ilk ders haftası üniversiteye gelmek isteyen öğrenciler gelebilecek ve dersleri yüzyüze dinleyebilecektir. Gelmek istemeyen öğrenciler ise dersleri online olarak dinleyebilecektir. Bu hafta sonrasında genel durum değerlendirmesi yapılarak, gerekli durumda, dönüşümlü olarak sınıf ikiye bölünerek, iki haftada bir öğrencilerin üniversiteye gelmeleri, gelmedikleri hafta ise derse online olarak devam edebilmeleri mümkün olabilecektir.

2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı TBB