Üniversite Öğrencileri için Deneyim Aktarımı Buluşmaları

Ankara Kalkınma Ajansı, "Üniversite Öğrencileri için Deneyim Aktarımı Buluşmaları" adıyla Ankara'nın insan kaynağı potansiyelini geliştirmek üzere Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler planlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde düzenlenecek etkinlik serisi ile çeşitli alanlarda uzman kişiler tarafından üniversite öğrencilerine, Ankara Kalkınma Ajansının misyonu doğrultusunda ve kalkınma ekseninde deneyim paylaşımları gerçekleştirilecektir. Ajansın bu kapsamda düzenleyeceği ilk buluşma etkinliği, bilişim sektörü duayenlerinden ve Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden Melek Bar Elmas ile gerçekleşecektir. Etkinlikte Ajansın üniversite öğrencilerine kısa bir tanıtımı yapılacak ardından Melek Bar Elmas bilişim sektöründeki tecrübelerini, bu tecrübelerini toplumsal kalkınma odaklı kullanım yöntemlerini gençlere aktaracaktır.

Program 28 Nisan 2021 saat 14.00-16.00 arası online gerçekleştirilecektir ve programa katılım https://meet.bizbize.live/webinar/dk3gx linkinden sağlanacaktır.