Tarihçe

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2011 yılında kurulmuş ve 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mühendislik alanında yapılan çalışmalar ülkelerin kalkınma ve refah düzeyinin artmasında en önemli süreçlerdir.  Dünyada söz sahibi ülkelerin tamamı incelendiğinde, başarılarının sırrı bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirmiş oldukları projeler ile bu alanlarda yetiştirdikleri insan kaynaklarıdır. Ülkemizin de teknolojik gelişmesi ve sanayi atılımı, mühendislik alanında başarılı ve nitelikli uzmanlar yetiştirerek, bu alanda eşsiz projeler yaratarak devam edecek olup, Fakültemiz bu gelişime ayak uydurmayı kendine görev edinmiştir.

Fakültemiz bünyesinde  Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine ve Mekatronik, Temel Bilimler olmak üzere 6 temel bölümü bulunmaktadır. Eğitim dili bütün bölümler için 100% İngilizcedir. Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri 2013-2014, Elektrik-Elektronik, Makine ve Mekatronik Mühendisliği Bölümleri 2012-2013, Temel Bilimler Bölümü ise 2019-2020 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmişlerdir. Seçkin akademik kadrosu, yüksek teknoloji içeren laboratuvarları, tümleşik eğitim modeli, çift ana dal ve yan dal programları ile başta havacılık ve uzay alanında olmak üzere farklı mühendislik alanlarında uzmanlaşabilecek eşsiz bir eğitim-öğretim imkanı Fakültemiz tarafından sunulmaktadır. Bu imkanlar geleceğin analitik düşünebilen, problem çözmeye odaklanmış, yöneticilik ve liderlik vasıfları olan, hedefleri yüksek, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten, ülkemizin araştırma ve geliştirme projelerine yön veren, Dünyaca aranan mühendisler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Üniversitemizin herhangi bir lisans programında kayıtlı öğrencilerden isteyenler ek olarak bir Çift Ana Dal Programına (ÇAP) veya Yan Dal Programına (YDP) kayıt yaptırabilirler. Çift ana dal ve yan dal programlarının açılması ve uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.